ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ «ШКОЛА КРАСИ»

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є видом дистанційної торгівлі. Усі торгівельні операції виконуються від імені Продавця. Договірні відносини між Покупцем і Продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення ЗАМОВЛЕННЯ кнопки ПІДТВЕРДИТИ, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору.Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки ПІДТВЕРДИТИ на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

Істотні умови договору публічної оферти

1. Умови угоди

1.1 Умови угоди – це визначення, присутні в цьому договорі, що є його невід’ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:beauty-school.com.ua – Торговий майданчик, інтернет-магазин.Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем у інтернет-магазині «Школа краси» та поміщений у кошик інтернет-магазину.Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали сайт beauty-school.com.ua , що має намір придбати той чи інший товар, і оплатити отримання такого товару.Продавець – власник товару, що пропонується на сайті інтернет-магазину.

2. Загальні положення

2.1 Ця публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті beauty-school.com.ua

2.2 Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайтіbeauty-school.com.ua

3. Предмет договору публічної оферти

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару (що підтверджує якість і безпеку його використання), представленого в рамках проекту «Школа краси».

4. Момент укладання договору

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину beauty-school.com.ua, що мають намір, бажання і можливості придбати пропоновані товари.

4.2 Акцепт оферти – придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі beauty-school.com.ua і згода з умовами оплати і доставки товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору.Покупець, що скористався послугами «Школа краси», розглядається як особа, що вступило з Продавцем у договірні відносини.

5. Права та обов’язки сторін

5.1 Продавець зобов’язується:
5.1.1 передати Покупцеві товар, який має бути переданий: в певному місці,разом із іншими пристосуваннями і документами, які стосуються товару, в певній кількості, у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені, належної якості та вільним від претензій третіх осіб.
5.1.2 довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію, а саме:інформацію про виробника, інформацію про товар.
5.1.3 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов, обговорених сукупно на сайті beauty-school.com.ua і цим договором. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.4 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою: beauty-school.com.ua
5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно з моменту публікації їх на сайті.

5.3 Покупець зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту beauty-school.com.ua
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем, останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого Товару.

6. Відмова від надання гарантій

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Усні поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), забороняючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Порядок визначення ціни товару

7.1 Ціни на Товари та послуги визначаються у відповідних розділах сайту beauty-school.com.ua

7.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку.Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та виконав у встановленому цим договором оплату товарів (послуг).

8.Термін дії оферти

8.1 Термін дії цієї оферти встановлюється з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.

8.2 Відзив оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже виконаним продажам.

9. Доставка та оплата товару

9.1 Умови доставки та оплати Товару зазначені на відповідних сторінках сайту beauty-school.com.ua
Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

10. Інші умови

10.1. Інформація про товари представлена на сайті beauty-school.com.ua

10.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми і т.ін., що проводить «Школа краси» засобами комунікації, як то електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець може написати листа про відмову від отримання інформації на адресу Продавця.

10.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

10.4 Приймаючи умови даної оферти, ви також надаєте свою згоду на обробку (реєстрацію, накопичення, збереження, адаптацію, зміну, відновлення, використання та знищення без вашої присутності) Ваших персональних даних впродовж всього часу існування beauty-school.com.ua, згідно Закону України «Про захист особистих даних».